Hey Onbeşli

Çanakkale cephesinde savaşın en sıcak olduğu zamanlarda şehit olan askerlerimizin yerine askere alınabilecek erkekler için Harbiye Nezareti de bir tebliğ yayınlayarak, 1314 (1896) doğumluların (yani 19 yaşındakilerin) henüz askerlik hizmetine çağrılmamışları ile 1315 (1897) doğumluların, bedenleri gelişmiş, harbe elverişli ve silah kullanmaya kabiliyetli olanlarından müsait bulunanların da kıtalara teslim olmalarını istemiş. Padişahın ve Harbiye Nezaretinin bu çağrısı üzerine, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Manisa, Adapazarı, İzmir, Aydın, Muğla ve Konya’dan daha hayatının haharındaki gençler vatanımızı kurtarmak için gönüllü olarak savaşa katılmış ve Cumhuriyet’in temelinin atılmasındaki en önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Savaşı’nda savaşmışlar. Hey onbeşli türküsü de Hicri Takvime’e göre 1315 yılında doğanlar için yazılmış… Bugün Çanakkale Zaferi’nin 101. yılı. Orada savaşıp hayatını kaybeden tüm asker ve sivillerin ruhu şad olsun. Umarım yattıkları yerde kemikleri sızlamıyordur. Bu türkü savaşı anlatır, savaşa giden gencecik insanları ve arkasında bıraktıkları gözü yaşlıları. Ama ne yazık ki biz bu türküyü oyun havası gibi algılayıp düğünde, eğlencede çalıp göbek atan bir milletiz.! Hey Onbeşli Onbeşli Tokat Yolları Taşlı Onbeşliler Gidiyor Kızların Gözü Yaşlı Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye Fistan Aldım Endazesi On Yediye Giderim Elinizden Kurtulam Dilinizden Yeşil Baş Ördek Olsam Su İçmem Gölünüzden Aslan Yârim Kız Senin Adın…