Çok Basit Suçlar
HAYATIN İÇİNDEN , SOSYAL MESAJLAR / Eylül 10, 2015

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun taslağına göre kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, nefret ve ayırımcılık, Cumhurbaşkanına hakaret gibi pek çok suçun yanı sıra; sarkıntılık, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz gibi cinsel saldırı suçları da pazarlık usulünün kapsamına girecekmiş!!! Amaç da ceza yargılamalarında iş yükünün azaltılması ve alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesiymiş!!! Balyoz ve Ergenekon davaları gibi ülkenin değerli komutanlarını, yazarlarını, öğretim görevlilerini, gazetecilerini itibarsızlaştırmak için açılan davalarda üretilen sahte belgelerin sayfa sayısı milyonları bulmuşken bu belgeler iş yükünü artırmıyor da toplumsal huzuru bozan suçlar mı iş yükü oluşturuyor? Pazarlık usûlünün kapsamına yaralama, eziyet, sarkıntılık, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, nefret ve ayırımcılık, haberleşmenin engellenmesi, hakaret, haberleşmenin gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, çevrenin kirletilmesi, imar kirliliğine neden olma, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, belgede sahtecilik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, müstehcenlik ve Cumhurbaşkanına hakaret gibi çok sayıda suç girecek. Bu suçları…