Yeminler Çarpmasın !

Kasım 15, 2012

Yemin etmek en basit ifadesiyle sözün, niyetin, yapılacak işin kuvvetli bir şekilde yapılma arzusunu ifade eder. Genel olarak da yeminin bir dini ağırlığı vardır. Yalan ya da yanlış şeylere yemin edilmesi günah sayılır. Sanırım insanları doğruya teşvik etmenin bir yolu bu. Birinin anlattığı şeyin doğruluğunu teyid etmek için yemin ettiririz. Yemin edildiğinde inanır ve güveniriz.

Gündelik yaşantımızda ettiğimiz yeminlerin dışında en bilinen yemin bizim doktorlara güvenimizi pekiştiren Hipokrat Yemini’dir. Canımızı, sağlığımızı emanet ederken bu yemin bize güven verir.

Yemin şöyledir; “Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime, din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

Bir başka yemin de bizi yönetecek olan kişilerin seçildikten sonra milletvekilliği mazbatalarını alırken mecliste ettikleri yemindir. Bu yemin de şöyledir; “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

Toplumsal onca soruna ve yönetim hatalarına rağmen bu yemine de inanırız. Özellikle benim gibi Cumhuriyet çocukları bizi yönetecek kişilerin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacaklarına söz veriyorlorsa Atatürk kadar olmasa bile onun yolunda yürüyerek Cumhuriyet’i layıkıyla yaşatacaklarına güveniriz. Yeni! Anayasa çalışmalarında başkan, başkan yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri için aynı yemini öngörürken, mevcut Anayasa’daki “Atatürk ilke ve inkılapları, laik Cumhuriyet, Türk milleti önünde” ifadelerini kaldırılıyor. Bugün bu sözü Anayasa’dan kaldıranlar yarın yeminden kaldıracak. Aslında önemli olan bu ifadeyi söylemiş olmak değil inanarak, bağlı kalarak çalışmak değil mi?

Edilen yeminler yerine getirilmediğinde Allah cezalandırır inancı vardır ya, Atatürk ilke ve inklaplarına bağlılık yemini de yerine getirilmezse Türk halkının cezalandıracağına inancım sonsuz. Dikkat Türk milleti çarpar 🙂

 

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.