Her şey Anladım Da ?

Eylül 7, 2015

Bir adam arkadaşına gel sana Kerem ile Aslı hikayesini anlatayım demiş ve başlamış anlatmaya…

Kerem, Isfahan şahının oğludur. Şahın hazinedarlığını yapan Ermeni Keşiş’in kızı Aslı’yı sever. Şah, Keşiş’ten Aslı’yı oğluna ister. Keşiş, Müslüman’a kız vermek istemezse de, şahın dileğini açıkça reddedemediği için biraz zaman ister. Bu zaman sona ermeden karısını ve kızını alıp memleketten gizlice kaçar. Bunun üzerine Kerem de, Aslı’nın peşinden yollara düşer. Bir çok şehir, dağ ve yayla dolaşır. Elinde sazıyla, diyar diyar dolaşan bir âşık olmuştur. Her gittiği yerde rastladığı kimselere, dağlara, taşlara, ırmaklara, dağlardaki hayvanlara saz çalar, onlara Aslı’nın izini sorar.

Yıllarca süren bu gurbet ateşinde pişe pişe olgunlaşır, keramet sahibi bir “halk âşığı” olur. Tanrı onun her dileğini yerine getirir, önüne çıkan engeller kalkar, dağların karı, dumanı gider, ırmaklar geçit verir, beddua ettiği kimseler ya da nesneler harap olur. Yıllarca kovaladıktan sonra Kayseri’de Aslı ve ailesine yetişir. Önce Aslı’dan yüz bulamaz. Kendi sevgisinin üçte birini olsun Aslı’ya vermesini Tanrı’dan diler, duası kabul olur ve Aslı da Kerem’e âşık olur. Bir gece gizlice kaçmak isterlerse de buluşamazlar. Keşiş’in ahbabı olan Kayseri Beyi’nin adamları Kerem ‘i tutarlar; Kerem “Hak aşığı” olduğunu ispat edince, Bey, Keşiş’e kızı Kerem’e vermesini emreder. Keşiş yine kaçar, Kerem de yine peşlerine düşer. Nihayet Halep’te onlara erişir. Halep Paşası’na kendini sevdirir. Paşa Keşiş’i zorlayarak, kızı Kerem’e vermeye razı eder. İki sevgilinin nikâhları kıyılır.

Kızını Kerem’e yâr etmemeye kararlı olan Keşiş Aslı’ya, son düğmesine kadar çözüldükten sonra tekrar kendiliğinden iliklenen sihirli bir gömlek giydirir. Kerem, Aslı’nın düğmelerini bir türlü çözemez, ateşli bir ah çeker ve yanıp kül olur. Aslı dağılan külleri saçıyla toplarken bir kıvılcım da onu tutuşturur. Böylece, iki sevgilinin ancak külleri birbirine kavuşur.

Hikayeyi nasıl buldun? Sormak istediğin bir şey var mı diye sorar hikayeyi anlatan adam. Arkadaşı da çok güzel hikaye, herşeyi anladım sadece Kerem Aslı’nın nesiydi onu anlamadım der !!!!

Yıllardır dinlediğim hatta yaşadığım hikayede de kul hakkı yemek var, hırsızlık var, altın ve gümüş kaptan yiyip içmek var, dövmek ve öldürmek var, iftira var, yalan var, hile var, israf var, var da var. Bütün bunları anladım da sadece müslümanlık bunun neresinde bir bunu anlamadım!

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.