Amigdala Nedir?
HAYATIN İÇİNDEN , SAĞLIK / Haziran 6, 2016

Amigdala, beyindeki hipotalamus bezinin hemen üzerinde yer alan badem ÅŸeklinde, beynin temporal loblarının derinliklerinde yerleÅŸen nöronların oluÅŸturduÄŸu beynin bir bölümüdür. Her insanda kulaklardan birkaç cm uzakta bulunan iki adet amigdala vardır. Bunlar, insanın zihinsel ve duygusal durumuyla iliÅŸkilendirilen minik kitlelerdir. Åžekli bademe benzediÄŸi için, Yunanca “badem” anlamındaki “amigdala” denmiÅŸ. Amigdala kiÅŸinin sosyal ve duygusal tepkilerinin yanı sıra anılarından da sorumludur. Amigdala, hafıza birikiminin düzenlenmesinde de rol alır. KiÅŸinin deneyimini bir daha yaÅŸamasını saÄŸlayan anıları ve hissedilen duyguları saklar. ÖrneÄŸin birine yolda karşıdan karşıya geçerken araba çarptığını gördüyseniz kendiniz de karşıdan karşıya geçerken hızla gelen bir araba varsa acaba bana çarpar mı, bana zarar verir mi diye düşünürsünüz. “Amigdala” bölgesi korku, güven ve sosyal iliÅŸki kurma gibi davranışlarımızdan sorumlu bir bölgedir. Bazı duyguları hissedebilmek ve karşı tarafın duygularını anlayabilmek için amigdalaya sahip olmamız gerekir. Amigdalası hasarlı kiÅŸiler bu duygulardan yoksun oluyorlar. Otizm, anksiyete, fobilerin olması, depresyon ve travma sonrası stres bozuklukları gibi durumların amigdala hasarı ile iliÅŸkili olduÄŸuna dair bilimsel araÅŸtırmalar var. Normalden daha büyük bir amigdalaya sahip olan bipolar bozukluÄŸu bulunan insanların da korkuyu fazlaca hissettikleri düşünülüyor. Hatta amigdalada meydana gelen hasarın çok önemli psikopat davranışların kaynağı olduÄŸuna dair de araÅŸtırmalar var. Ä°lginç bir bilgi daha; bir insan ile karşılaÅŸtığınızda,…