Hey OnbeÅŸli

Çanakkale cephesinde savaşın en sıcak olduÄŸu zamanlarda ÅŸehit olan askerlerimizin yerine askere alınabilecek erkekler için Harbiye Nezareti de bir tebliÄŸ yayınlayarak, 1314 (1896) doÄŸumluların (yani 19 yaşındakilerin) henüz askerlik hizmetine çaÄŸrılmamışları ile 1315 (1897) doÄŸumluların, bedenleri geliÅŸmiÅŸ, harbe elveriÅŸli ve silah kullanmaya kabiliyetli olanlarından müsait bulunanların da kıtalara teslim olmalarını istemiÅŸ. PadiÅŸahın ve Harbiye Nezaretinin bu çaÄŸrısı üzerine, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Manisa, Adapazarı, Ä°zmir, Aydın, MuÄŸla ve Konya’dan daha hayatının haharındaki gençler vatanımızı kurtarmak için gönüllü olarak savaÅŸa katılmış ve Cumhuriyet’in temelinin atılmasındaki en önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Savaşı’nda savaÅŸmışlar. Hey onbeÅŸli türküsü de Hicri Takvime’e göre 1315 yılında doÄŸanlar için yazılmış… Bugün Çanakkale Zaferi’nin 101. yılı. Orada savaşıp hayatını kaybeden tüm asker ve sivillerin ruhu ÅŸad olsun. Umarım yattıkları yerde kemikleri sızlamıyordur. Bu türkü savaşı anlatır, savaÅŸa giden gencecik insanları ve arkasında bıraktıkları gözü yaÅŸlıları. Ama ne yazık ki biz bu türküyü oyun havası gibi algılayıp düğünde, eÄŸlencede çalıp göbek atan bir milletiz.! Hey OnbeÅŸli OnbeÅŸli Tokat Yolları TaÅŸlı OnbeÅŸliler Gidiyor Kızların Gözü YaÅŸlı Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye Fistan Aldım Endazesi On Yediye Giderim Elinizden Kurtulam Dilinizden YeÅŸil BaÅŸ Ördek Olsam Su İçmem Gölünüzden Aslan Yârim Kız Senin Adın…