İçerde Çocuk Var

  Son dönemlerde sosyal aÄŸlarda bir çok sivil toplum örgütünün birbirinden güzel  organizasyonunun haberini okuyorum ve gerçekten çok mutlu oluyorum. Hayat koÅŸturmacası içerisinde hala insanın içine umut ışığı oluyor bu çalışmalar. İçerde Çocuk Var projesi  de iÅŸte böyle ışıl ışıl bir çalışma. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın 24 üyesi daha iyi bir toplum yaratma isteÄŸiyle yola çıkmış. Öncelikleri eÄŸitim ve çocuk. Anneleri hapiste olduÄŸu için hapishanede doÄŸan ya da annesinin hapse girmesiyle onunla yaÅŸaması gereken  çocuklar hedefleri. Kadın Ceza Ä°nfaz Kurumu’nda  anneleri  ile yaÅŸayan 0-6 yaÅŸ grubu 400 çocuk için eÄŸitim imkanlarını iyileÅŸtirmeye çalışıyorlar. Projenin baÅŸlangıcı Bakırköy Kadın Ceza Ä°nfaz Kurumu. Buradaki çalışmalar tamamlanmış. Sırada  Türkiye genelindeki  8 Ceza Ä°nfaz Kurumu’nun 7 sinde bulunan çocuklar.   Projenin faaliyetleri (kendi  web sitelerinden aldım bilgileri www.icerdecocukvar.com); Çocuklara öğrenecekleri, eÄŸlenecekleri ve oynayacakları eksiksiz bir anaokulu hazırlamak YeÅŸil alan yaratarak doÄŸa ile tanışmalarını saÄŸlamak Çocuk geliÅŸimine uygun yemek çıkartmak ve uygun mutfak inÅŸa etmek Dış mekan oyun alanı kurmak.   Amaç buradaki çocukların yaÅŸadıkları bu olumsuz süreci en az zararla atlatabilmelerinin saÄŸlanabilmesi,  kiÅŸisel geliÅŸimin en önemli oldu yaÅŸ dönemlerini  daha bilinçli bir eÄŸitimle geçirmelerini saÄŸlamak, yaşıtlarıyla eÅŸit olamasa da iyileÅŸtirilmiÅŸ bir sosyal hayat sunabilmek,  cezaevindeki koÅŸullarını iyileÅŸtirmek ve bunları yapmaya çalışırken de toplumda bilinç…

Affedin Dünya Çocukları

  Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü. Çocuk hakları; kanunen veya ahlaki olarak dünyadaki tüm çocukların doÄŸuÅŸtan sahip olduÄŸu! eÄŸitim, saÄŸlık, yaÅŸama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının tamamıdır. Bu tanım karşısında aÄŸlayalım mı? 1924 yılında Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi kabul edilmiÅŸ. Bu bildirge uluslararası alanda çocukların korunmasına yönelik yapılan ilk sözleÅŸme. Cenevre Bildirgesi’nde; çocukların doÄŸal biçimde geliÅŸmesine olanak saÄŸlanması, aç çocukların beslenmesi, hasta çocukların tedavi edilmesi, terk edilmiÅŸ çocukların korunması, felaket anında yardımın öncelikle çocuÄŸa yapılması, çocukların her türlü istismara karşı korunması ve kardeÅŸlik duyguları içinde eÄŸitilmeleri gerektiÄŸi belirtilmiÅŸ. Bu bildirge Türkiye tarafından da onaylanmış. Daha sonra BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Çocuk Hakları SözleÅŸmesi 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiÅŸ. SözleÅŸmenin 4 temel ilkesi; Ayrım gözetmeme ÇocuÄŸun yüksek yararı YaÅŸama ve geliÅŸme hakkı Katılım hakkı Yıl 2015…Dünya üzerinde yetersiz beslenmeden ölen milyonlarca çocuk, parasızlıktan ya da cehaletten dolayı okutulmayan milyonlarca çocuk, istismara uÄŸrayan ve pedofililere kurban olan milyonlarca çocuk, okutulmadığı için kötü ÅŸartlarda işçi olarak çalıştırılan milyonlarca çocuk, baÅŸlık parası için babası yaşındaki adamlarla evlendirilen milyonlarca çocuk, ailesinden ÅŸiddet gören milyonlarca çocuk, savaÅŸalarda ailesini evini kaybeden milyonlarca çocuk, sözde dini ritüellerle sünnet edilip saÄŸlıklarından hatta hayatlarından olan…