Doğrularımız Doğru mu?

Ä°nsanlarla ilgili yargılarınızı neye göre belirliyorsunuz? Kendi doÄŸrularınız? Birilerinin doÄŸruları? Evrensel doÄŸrular? Mahalle baskısı? Geçen gün istemeden bir telefon görüşmesine ÅŸahit oldum. OturduÄŸum kafede yan masada bir bayan arkadaşıyla konuÅŸuyordu. Sanırım arkadaşını bir adamla tanıştırmıştı ve arkadaşının tereddütleri vardı. KurduÄŸu cümle; Takılma çocuÄŸunun olmasına haftada bir gün görüyor ve oldukça zengin bir adam. Arkadaşımızın eski eÅŸi çocuÄŸunu haftada bir kez görse ilgisizlikle ve sorumsuzlukla suçlarız daha fazla vakit ayırmak için çabalamadığından. Ya da zengin bir arkadaşımızın karşısına biri çıktığında cebini deÄŸil kalbini sevmeli diye uyarırız. Hatalı davranan bizim sevdiÄŸimiz kiÅŸiyse haklı ya da mantıklı sebepleri vardır. Ama öteki kiÅŸi/kiÅŸiler hata yaptıysa mutlaka cezalandırılmalıdır, ilahi adaletle olsa bile! ÇoÄŸunlukla tercih yaparken önemsediÄŸimiz kiÅŸi, grup ya da çevrenin kimi zaman sessiz onayını ya da takdirini düşünürüz. Zaten bu duygular deÄŸil midir insanları doÄŸrulardan uzaklaÅŸtıran. Olması gerekenler ile duygularımız arasındaki uçurum hep var olacak. EleÅŸtirirken evrensel doÄŸrular, savunurken bana göreler. Ä°ÅŸte böyle yaÅŸanır gider…