Telsiz Kullanım Ücreti

    Hepimiz her ay bir sürü fatura ödüyoruz. Çoğunlukla da faturamızı oluşturan detaylara yani ek vergilere daha açık bir ifadeyle ek yolunma kalemlerine pek de dikkat etmiyoruz. Otomatik ödeme talimatlarıyla faturalarımız ödendiğinden gelen fatura tutarlarını bilmeyen nice insan vardır. Bu ay herhangi bir neden olmadan cep telefonu faturamı inceledim. Birden fazla paket kullandığımdan oldukça detaylı bir açılımı var faturanın. Detaylar arasında Telsiz Kullanım Aylık Taksit açıklamasıyla 1.36 TL yansıdığını gördüm. Rakam çok önemsiz kabul ediyorum ama telsiz kullanım ücreti ne demek? ne alaka? Zaten faturalarımızdaki toplam kullanım tutarımızın yaklaşık %18 ‘i devlete vergi olarak gitmiyor mu? Son faturamda şöyle bir ibare var; “209,50 TL’lik faturanızın 37,66 TL’si sizin adınıza devlete iletilmektedir”. Ayrıca neden her GSM abonesi ödüyor? Yaptığım araştırma sonucunda öğrendiklerime göre bu ücret “Telekomünikasyon Hizmeti” için devlete ödenmesi gereken bir tutar.  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararı  5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 46. maddesi ve ekli ücret tarifesi gereğince sistemde yer alan her abonenin devlete ödemekle yükümlü olduğu bir ücretmiş. 2014 yılı için bu ücret 16,30 TL olarak belirlenmiş ve operatörler aylara bölerek hissetirmeden bu tutarları bizden tahsil ediyormuş. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ne iş yapar diye merak ettim ve bunu da araştırdım. Türkiye’deki telekomünikasyon faaliyetlerini denetleyen ve…