Halo ve Horn Etkisi

  Bir çoÄŸumuz ön yargılı olmadığını iddia etse de kimi zaman bizi yanılgıya düşüren ön yargılarımız var. Yeni tanıştığımız insanlarla ilgili ön yargılarımız tanışma anından çok kısa bir süre sonra oluÅŸuyor ve düşüncelerimizi, tavırlarımızı etkisi altına alıyor. Halo Etkisi, birini ilk gördüğümüzde edindiÄŸimiz iyi izlenime bakarak, kiÅŸinin diÄŸer özellikleri hakkında iyi çıkarım yapmaktır. ÖrneÄŸin güzel ya da yakışıklı biriyle tanıştığımızda onun saygılı, hoÅŸ görülü, iyi niyetli gibi olumlu vasıflar taşıdığını düşünürüz. Sıcakkanlı biriyle tanıştığımızda dürüst olduÄŸunu. Aynı ÅŸekilde iyi giyimli birinin, ya da güzel konuÅŸan birinin hep iyi vasıfları olduÄŸuna inanırız. Ä°nancı yüksek insanın hak yemeyeceÄŸine, hırsızlık arsızlık yapmayacağına inanıyor olmamız da bu sebepten… Horn Etkisi ise tam tersidir. Birini ilk gördüğümüzde edindiÄŸimiz kötü izlenime bakarak, kiÅŸinin diÄŸer özellikleri hakkında kötü çıkarım yaparız. Tembel bir insanın baÅŸarısız, sinirli gördüğümüz birinin saygısız olduÄŸunu düşünürüz. Kısacası bir kiÅŸiyi ilk gördüğümüzde edindiÄŸimiz anlık izlenim, o kiÅŸiyi deÄŸerlendirmemizde daha sonraki yargıların temelini oluÅŸturuyor. Özellikle iÅŸ görüşmelerinde görüşmeyi yapan kiÅŸinin görüştüğü kiÅŸi ile ilgili ilk izlenimi Halo ise iÅŸe alınma olasılığı artıyorken horn ise kiÅŸi iÅŸe ne kadar uygun olursa olsun ÅŸansı oldukça azalıyor. Sadece iÅŸ görüşmelerinde de deÄŸil hayatımızın bir çok yerinde bu etkiler mutlu bir iliÅŸkiyi, iyi bir dostluÄŸu baÅŸlamadan kaybettirebiliyor. Ya da…