Yeminler Çarpmasın !
SOSYAL MESAJLAR , SOSYAL SORUMLULUK / Kasım 15, 2012

Yemin etmek en basit ifadesiyle sözün, niyetin, yapılacak iÅŸin kuvvetli bir ÅŸekilde yapılma arzusunu ifade eder. Genel olarak da yeminin bir dini ağırlığı vardır. Yalan ya da yanlış ÅŸeylere yemin edilmesi günah sayılır. Sanırım insanları doÄŸruya teÅŸvik etmenin bir yolu bu. Birinin anlattığı ÅŸeyin doÄŸruluÄŸunu teyid etmek için yemin ettiririz. Yemin edildiÄŸinde inanır ve güveniriz. Gündelik yaÅŸantımızda ettiÄŸimiz yeminlerin dışında en bilinen yemin bizim doktorlara güvenimizi pekiÅŸtiren Hipokrat Yemini’dir. Canımızı, saÄŸlığımızı emanet ederken bu yemin bize güven verir. Yemin şöyledir; “Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceÄŸime ve bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağıma, mesleÄŸim dolayısıyla öğrendiÄŸim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaÅŸlarıma saygı göstereceÄŸime, din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceÄŸime, mesleÄŸimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve ÅŸerefim üzerine yemin ederim.” Bir baÅŸka yemin de bizi yönetecek olan kiÅŸilerin seçildikten sonra milletvekilliÄŸi mazbatalarını alırken mecliste ettikleri yemindir. Bu yemin de şöyledir; “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve ÅŸartsız egemenliÄŸini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına baÄŸlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin…