Kleptokrasi

Wikipedia sitesindeki tanıma göre; Kleptokrasi, bir ülkede iktidarı ele geçiren bir ailenin ya da siyasal grubun, o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması demektir. Böyle rejimlerde yönetici sınıf kamu kaynakları üzerinden kendisini ve yandaÅŸlarının zenginleÅŸmesine sebep olurken, yaygın yolsuzluk aÄŸları sebebiyle toplum zarara uÄŸrar. Kleptokrasi rejimi otoriterdir. Güç genelde tek elde toplanır. Aklınızdan geçen, beyninizde çınlayan sesi duyabiliyorum…Diktatörlerrr.  Kleptokraside güçler ayrılığı da tabi ki yok. Çünkü güçler ayrılığı ilkesi gerçek bir demokrasinin vazgeçilmezidir. Demokraside yasaları kimin koyacağı (yasama organı – meclis), koyulmuÅŸ bulunan  yasaların hangi organ tarafından uygulanacağı (yürütme organı – idare) ve bu yasaların ihlal edilmesi halinde oluÅŸacak ihtilafları hangi organın hangi kurallara göre çözeceÄŸi (yargı – bağımsız mahkemeler) belirlidir. Bu sayede demokrasilerde vatandaÅŸların hem belli hakları vardır, hem bu hakları korumakla yükümlü bir idaresi vardır hem de ÅŸayet bu idare veya diÄŸer kiÅŸiler bu hakları ihlal ederse bu zararı tazmin edecek olan bir bağımsız yargı vardır ( biz demokrasiyle yönetilmiyor muyduk???,  birden şüpheye düşüverdim!) Bu rejimin temel özelliklerinden biri de kamu kaynaklarının hesap verilmeden kiÅŸisel amaçlar için kullanılmasıdır. Bu rejim demek ki o kadar yaygınlaÅŸmış ve kanıksanmış ki Ä°ngiliz BaÅŸbakanı David Cameron’ın ailesiyle gittiÄŸi tatilde uçakta ekonomi sınıfını tercih etmesi çok ilginç bir olaymış gibi günlerce konuÅŸuldu. Ya da Beyaz…