Kaza Görünümlü Cinayetler
HAYATIN İÇİNDEN , SOSYAL MESAJLAR / Ağustos 4, 2015

İş Güvenliği; İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirlerdir. İşçi sağlığı ise çalışanların sağlıklarını fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını çalışan sağlığına uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyamak için kurulmuş bir tıp dalıdır. Ülkemizde sık sık iş kazalarından dolayı hayatını kaybeden insanların haberlerini okuyup kızıyoruz, üzülüyoruz, işverene öfkeleniyoruz hatta kimi zaman dikkatli olmadığı için hayatını kaybeden çalışana bile içten içe sitem ediyoruz. Peki bu işin kuralı kanunu yok mu? Var tabi ki. Özellikle 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu konuda bir çok düzenleme getirmiş. Neler mi? Bir kaç örnek vereyim. İşyerleri tehlike durumlarına göre sınıfandırılacak ve her sınıflandırmanın iş güvenliği kapsamında farklı yaptırımları olacak. Mesela çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar görev yapabilecek. Çalışanların sayısına ve işyeri türüne bakılmaksızın her işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görev yapacak. Gerekli şartları taşıması durumunda, işverenin kendisi de iş sağlığı ve güvenliği hizmetini üstlenebilecek. Burada hemen bir not ekleyeyim….