Japon Dini Şintoizm
HAYATIN İÇİNDEN , SOSYAL MESAJLAR / Nisan 11, 2016

  Dünyanın en eski dinleri arasında yer alan Şintoizm Japonların milli dinidir. Eskiden Japonya’nın resmi diniydi.  Şu anda ise Japonya’da daha çok barışçı bir din olan Budizm hakim. Şintoizmin herhangi bir kurucusu yoktur.  Şintoizm ‘in geçirdiği safhalar üç devrede incelenir. Bunlar ; 1 – Mitolojik dönemlerde başlayan ve Budizm ‘in Japonya ‘ya girişine kadar devam eden dönem(MS 552) 2 – Budizm, Şintoizm mücadelesinin kızıştığı 9.yy kadar süren dönem. 3 – Şintoizm ‘le Budizm ‘in birbirinden ayrıldığı,1192 ‘den 1868 reformuna kadar devam eden dönem.  Şintoizm, diğer dinlere karşı oldukça hoşgörülü bir dindir. Tabiata tapmaya önem verir.  Şintoizm bir tür Animizm’dir ( Canlandırmacılık da deniliyor , doğada insan ruhuna az çok benzer ruhlar bulunduğunu kabul eden din, Felsefede her nesnenin bir ruhi varlık veya ruh tarafından yönetildiğini kabul eden sistemdir). Şintoculuğun çatısını kuran başlıca esaslar şöyle sıralanabilir: 1. Ruh ölümsüzdür, 2. Ölülerin ruhları yaşamayı sürdürür, 3. İnsan ölünce ruhu Tanrılaşır, 4. Ölü ruhları, yaşayan insanların yaşamına olumlu ve olumsuz bakımlardan etkili olurlar. 5. Yaşayan insanlar ölü ruhlarıyla etkileşime girebilirler. 6. Kimi ölü ruhları, çok daha fazla kudret kazanıp, evreni yaratan, evrene biçim veren Tanrılar haline girerler. Şintoizm’in bir kurucusu ve peygamberi olmadığı gibi klasik anlamıyla bir kutsal metni de yok. Buna rağmen Japon kültürünün omurgasını oluşturmuş durumda. Şintoculukta bu dünyadaki yaşamın düzenlenmesi, bireyin erdemli olması…