Kobra Etkisi
HAYATIN İÇİNDEN , SOSYAL MESAJLAR / Temmuz 11, 2016

  Kaş yapayım derken göz çıkarmak, düğümü çözmeye çalışırken kördüğüm yapmak üzerine anlamlı bir hikaye. Yine günlük hayatımızdan bol ve derin izler bulabilirsiniz… İngilizler Hindistan’da egemenliği ele geçirirler ama çok büyük bir sorun baş gösterir. O dönemde Hindistan’da çok fazla Kobra yılanı vardır ve İngiliz askerleri kobra yılanlarından nasıl korunacağını bilemedikleri için büyük zayiat vermeye başlarlar. Bunun üzerine İngiliz Hükümeti’nin aklına dahiyane bir fikir gelir. Her bir kobra yılanını ölü getirene 1 sterlin vereceğini duyurur. Halk da kobra yılanlarını öldürmeye ve öldürdükçe sterlinleri toplamaya başlarlar. Kampanya çok büyük başarıya ulaşır, ölümler oldukça azalır, ancak İngilizlerden daha dahiyane fikir Hintlilerin aklına gelir ve Kobra yılanı üretim çiftlikleri kurmaya başlarlar. Sonra da bu çiftliklerdeki yılanları öldürüp İngiliz Hükümeti’nden sterlinleri toplamaya başlarlar. Artık öyle bir zaman gelir ki, İngiliz Hükümeti düşündüğünden çok daha fazla sterlin ödemeye başlamıştır. Bunun üzerine İngiliz Hükümeti kampanyayı durdurur ve artık kobra yılanlarına ödeme yapmayı keser. Buna kızan halk, bu sefer kurmuş oldukları çiftliklerdeki Kobra Yılanlarını serbest bırakır ve ilkinden çok daha kötü sonuçlar doğurur. İşte bu olaya “Kobra Etkisi” deniyormuş. Yani bir olayı düzeltmek için çıkılan çözüm, sorunu daha içinden çıkılmaz hale getirme durumu. Bunu hayatımızda sürekli yaşıyoruz değil mi, bir şeyleri düzeltmeye çalıştığımızı düşünürken, bazen daha da karmaşık hale…