Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

  Nezahat GökyiÄŸit Botanik Bahçesi,  1995 yılında Ali Nihat GökyiÄŸit tarafından eÅŸi Nezahat GökyiÄŸit adına hatıra parkı oluÅŸturulmak amacıyla kurulmuÅŸ daha sonra botanik bahçesi olması için çalışmalar yapılmış ve 2002 yılında halkın ziyaretine açılmış Ä°stanbul’un Anadolu yakasında, Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden gelen otoyollarla, Anadolu otoyolunun (Ankara) birleÅŸtiÄŸi kavÅŸakta bulunan bir yer. Ali Nihat GökyiÄŸit kimdir? Arkadaşı Hayrettin Karaca ile 11 Eylül 1992 tarihinde TEMA’yı,yani Türkiye Erozyonla Mücadele, AÄŸaçlandırma ve DoÄŸal Varlıkları Koruma Vakfı’nı kuran, ayrıca Türkiye’nin en büyük ÅŸirketlerinden biri  olan Tekfen Holding’in kurucusu deÄŸerli ve çok saygı duyulası bir insandır. Bahçenin kuruluÅŸ amacı; Dünya’daki canlılığın devamının gerçek ve tek garantisi olan bitkilerin önemi ve deÄŸeri hakkında toplum bilgisini arttırmak. Dünya bitki hayatı ve Türkiye’nin zengin bitki örtüsü hakkında, bilimsel araÅŸtırmaları ve eÄŸitimi, iyi belgelenmiÅŸ koleksiyonlar oluÅŸturarak teÅŸvik etmek ve bir bitki danışma merkezi oluÅŸturmak Dünya’daki biyolojik çeÅŸitliliÄŸi, endemik, ender ve tehdit altındaki bitkileri koruyarak desteklemek. Ekonomik ve/veya faydalı bitkilerle insanlar arasındaki baÄŸlantı ve iliÅŸkileri araÅŸtırmak, sergilemek ve bu konudaki biriktirilmiÅŸ kültür mirasını korumak ve yaymak. Gittikçe artan bir tehdit oluÅŸturan susuzluÄŸa dayanıklı bitkileri sergilemek ve dünyadaki erezyonla ve çölleÅŸme ile mücadeleye yardım etmek. Botanik bahçesi evime birkaç kilometre uzaklıkta. Dolayısıyla birkaç kez gitmiÅŸ ve ÅŸehrin göbeÄŸinde kendimi Alice Harikalar Diyarı’nda gibi hissetmiÅŸtim. Yakın…

Sakura

  Japonca bir kelime olan Sakura, meyve vermeyen bir tür “Kiraz AÄŸacı”dır. Japonya’da 200’den fazla çeÅŸidi olduÄŸu biliniyor. Japon kültüründe çok özel bir yeri varmış. Benim Sakura’yı keÅŸfetmem internette bir çok yerde gördüğüm muhteÅŸem aÄŸaçların ne olduÄŸunu merak edip araÅŸtırmam sonucunda oldu. Sakura aÄŸacının çiçekleri ağır ağır açıyor ama çok çabuk dökülüyor. Hem hayatın baÅŸlangıcını yani baharı müjdeliyor hem de kaçınılmaz sonunu simgeliyor. Japonya’da baharın müjdecisi olmasına raÄŸmen, daha solmadan en güzel halindeyken dallarından düşmesi sebebiyle edebiyatta ölüm ile yaÅŸamın birlikteliÄŸini ifade ediyor. Samuray tarzı yaÅŸamı kabullenmiÅŸ olan Japon halkı için kiraz çiçeÄŸinin anlamı büyük. Bunun nedeni Kiraz çiçeklerinin en güzel çaÄŸlarında solmadan direk olarak yere düşmeleri. Samuraylar kiraz çiçeklerine bakarak olası bir savaÅŸta her an ölümü akıllarına getirmekte ve felsefi bir boyuta gitmekte. AÄŸaç, Japon kültüründe mükemmel güzelliÄŸi ve aynı zamanda hızlı, acısız ölümü ifade eder. Bir ÅŸeyin hem üstün güzellik hem de hızlı ÅŸekilde ölmeyi nasıl aynı anda sembolize ettiÄŸi sorusunun cevabı ise Japon kültürünün ölüme bakış açısında saklı. Japon kültüründe iÅŸ ve çalışma anlayışına, hükümetlerinin herhangi bir olumsuzluk durumunda nasıl onurlu davrandıklarına, doÄŸal afetlerde gösterdikleri soÄŸukkanlılığa, disiplinli ve duyarlı davranışlarına zaten hayrandım. Sakura kültürleri de hayranlık listeme eklendi. Bu çiçek martın son haftası ile nisanın ilk haftası…