Çok Basit Suçlar

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun taslağına göre kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kılma, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, iÅŸ ve çalışma hürriyetinin ihlali, nefret ve ayırımcılık, CumhurbaÅŸkanına hakaret gibi pek çok suçun yanı sıra; sarkıntılık, reÅŸit olmayanla cinsel iliÅŸki, cinsel taciz gibi cinsel saldırı suçları da pazarlık usulünün kapsamına girecekmiÅŸ!!! Amaç da ceza yargılamalarında iÅŸ yükünün azaltılması ve alternatif çözüm yöntemlerinin geliÅŸtirilmesiymiÅŸ!!! Balyoz ve Ergenekon davaları gibi ülkenin deÄŸerli komutanlarını, yazarlarını, öğretim görevlilerini, gazetecilerini itibarsızlaÅŸtırmak için açılan davalarda üretilen sahte belgelerin sayfa sayısı milyonları bulmuÅŸken bu belgeler iÅŸ yükünü artırmıyor da toplumsal huzuru bozan suçlar mı iÅŸ yükü oluÅŸturuyor? Pazarlık usûlünün kapsamına yaralama, eziyet, sarkıntılık, reÅŸit olmayanla cinsel iliÅŸki, cinsel taciz, tehdit, ÅŸantaj, kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kılma, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali, iÅŸ ve çalışma hürriyetinin ihlali, nefret ve ayırımcılık, haberleÅŸmenin engellenmesi, hakaret, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal, özel hayatın gizliliÄŸini ihlal, kiÅŸisel verilerin kaydedilmesi, hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, genel güvenliÄŸin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliÄŸini tehlikeye sokma, çevrenin kirletilmesi, imar kirliliÄŸine neden olma, bozulmuÅŸ veya deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ gıda veya ilaçların ticareti, belgede sahtecilik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aÅŸağılama, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, müstehcenlik ve CumhurbaÅŸkanına hakaret gibi çok sayıda suç girecek. Bu suçları…